Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > střední školy

Královédvorské gymnázium je připravené na distanční výuku - probíhá v blocích

Redakce / 13.10.2020, Dvůr Králové nad Labem, gymnazium.kralovedvorsko.cz
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem se na změny zveřejněné MŠMT dne 8. října 2020 připravilo týž den úpravou rozvrhů všech tříd. Žáci i učitelé byli o změnách v systému výuky informováni v pátek 9. října. Přechod na distanční způsob vzdělávání jsme vyzkoušeli již na jaře a rozhodli se po zkušenostech přikročit k povinné on-line výuce v tzv. blocích
Poučeni z tehdejšího výukového režimu i na základě dotazníkového šetření mezi žáky v prvním zářijovém týdnu tohoto školního roku jsme se rozhodli přikročit k povinné on-line výuce v tzv. blocích, abychom snížili podíl prodlevy při střídání předmětů a vyučujících. 

Výukové bloky - efektivita učení na dálku

Výuka od pondělí 12. října probíhá ve většině případů v dvouhodinových vyučovacích blocích oddělených dvěma přestávkami (25minutovou a hodinovou na oběd), u třetích a čtvrtých ročníků jsou volitelné předměty v jednohodinové dotaci, vesměs v odpoledním bloku. Teoreticky tedy mají žáci tři předměty denně, většina tříd končí výuku ve 14:05 hod. Vytvořením nového rozvrhu jsme se snažili eliminovat zbytečně dlouhé přestávky, které by v najetém rozvrhu od 1. září 2020 vznikly pouhým vypadnutím výchovných předmětů. A též jsme při stanovení rozvrhu zohlednili fakt, že vzdálená výuka je časově náročnější na probrání a interakci s žáky.

Žáci víceletého gymnázia (prima a sekunda) měli od 12. října 2020 stále výuku prezenční, rozvrh jim byl ale též změněn dle výše uvedeného scénáře. Jednak jsme jako gymnázium potřebovali časově sehrát obědovou pauzu s jídelnou SPOŠ, jednak pro sladění výuky se zbývajícími osmi třídami školy. Od středy 14. října však najíždějí i žáci nižších ročníků naší školy na distanční výuku dle nových nařízení vlády. 

Žáci i rodiče byli informováni o možné výpůjčce školních notebooků, probíhá již od pátku 9. října 2020, neplnoletí žáci si musí přijít pro notebook v doprovodu rodiče či zákonného zástupce.

Veškeré informace jsou žákům i rodičům zasílány přes IS Bakaláři, stejně tak i dotazy zodpovídá vedení školy tamtéž.

On-line výuka na dvorském gymnáziu na jaře 2020
 

Mgr. Martina Kubíková
ředitelka gymnázia

Další články Gymnázium Dvůr Králové

Související články
Jak probíhá on-line výuka na královédvorském gymnáziu: součástí jsou i videa tělocvikářů
Desatero dvorského gymnazisty vzdělávaného domácím studiem kvůli epidemii koronaviru
Gymnázium ve Dvoře Králové slavilo 130 let od svého založení. Podívejte se na velkou reportáž.
Dny otevřených dveří nahrazují videa. Královédvorské gymnázium tak prezentuje své prostory i nabídku
Únikovka pro zájemce o studium: online hra baví a motivuje
Na gymnáziu ve Dvoře Králové se žáci učili debatovat, kriticky myslet a porozumět médiím. Podívejte se na video
Vaše komentáře

Přečteno 440x