Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > střední školy

Již jsou známa kritéria k přijetí na gymnázium ve Dvoře Králové

Redakce / 3.02.2021, Dvůr Králové nad Labem, gymnazium.kralovedvorsko.cz
Gymnázium ve Dvoře Králové je připraveno přijmout do 4letého studia 28 a do šestiletého studia 30 žáků. Na všech dosavadních setkáních se zájemci o studium byl největší zájem o kritéria přijímacího řízení. S těmi se však ředitelé středních škol seznámili až poslední lednový týden.

Nabídka pro uchazeče o studium

Na naší kole nabízíme studium na 4letém a 6letém gymnáziu. Pro všechny zájemce máme připravené přípravné kurzy k přijímacím zkouškám: dva z českého jazyka a dva z matematiky v trvání cca 1–1,5 hodiny, které se budu konat v březnu každou středu odpoledne. Konkrétní časový harmonogram a forma přípravných kurzů budou v dostatečném předstihu upřesněny. 

Sledujte web naší školy nebo naši fcb stránku

Přihlásit se k odběru novinek ohledně přijímacího řízení a přípravných kurzů se uchazeči mohou například přes únikovou hru, která je připravena pro žáky 7. i 9. tříd a která se koná 4. února (6leté) a 11. února (4leté studium).

Veškeré další informace, které nejsou sděleny níže, týkající se samotné školy, studia na škole a přijímacího řízení, rádi zodpovíme na Dni otevřených dveří 10. února od 16 do 18 hod., který se bude konat on-line přes platformu Microsoft Teams. 

Do čtyřletého oboru vzdělání může být přijato 28 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.

Do šestiletého oboru vzdělání může být přijato 30 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.


Přijímací zkoušky

Platí, že uchazeč může podat přihlášku na dvě střední školy nebo dva různé obory, může tedy konat přijímací zkoušku ve dvou termínech

Pro stanovení výsledku se pro obě školy započítává lepší výsledek dosažený při zkoušce, nezávisle na tom, na které škole ho bylo dosaženo.

Vlastní přijímací zkoušky proběhnou v termínech centrálně vyhlášených MŠMT:

  • pro žáky 9. tříd (čtyřletý obor, 79/41-K/41): v pondělí 12. a v úterý 13. dubna 2021. Ředitelka školy si vyhrazuje právo nejpozději do 8. března 2021 vydat rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky do čtyřletého oboru vzdělávání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
  • pro žáky 7. tříd (šestiletý obor, 79/41-K/61): ve středu 14. a ve čtvrtek 15. dubna 2021. Přijímací zkouška do šestiletého oboru se koná ve všech případech.

  • 12. a 13. května 2021 v náhradním termínu pro všechny obory
Ilustrační testy najdete na webových stránkách Cermatu.

Přihlášku ke studiu je uchazeč povinen odevzdat nebo jinak doručit do naší školy nejpozději do 1. března 2021. Doručení je povinností každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce, nikoli povinností základní školy. Není nutné vyjádření lékaře.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Všichni uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

Součástí hodnocení bude také předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy v předmětových soutěžích.

Jednotlivým částem přijímací zkoušky je přidělen následující maximální bodový zisk:

  • Test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
  • Test z matematiky – max. 50 bodů
  • Prospěch v základním vzdělávání během posledních 2 školních ročníků (poslední dvě platná vysvědčení ze ZŠ*, za každé až 10 bodů) – max. 20 bodů. Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá v každém pololetí +10 bodů, průměrnému prospěchu 1,50 +5 bodů, 2,00 odpovídá 0 bodů, 2,50 –5 bodů atd. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.
  • Úspěchy v předmětových soutěžích během posledních 2 školních ročníků na základní škole – max. 10 bodů. Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou soutěžil, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.
Celkem lze dosáhnout maximálně 130 bodů.
U přijímacího řízení neprospěl a nemůže být přijat uchazeč, který získal v testu z českého jazyka a literatury méně než 15 bodů nebo v testu z matematiky méně než 10 bodů.

*Pozn.: v souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020; hodnocena proto mohou být pouze poslední dvě pololetní vysvědčení, tj. ze školního roku 2019/2020 (z ledna 2020) a ze školního roku 2020/2021 (z ledna 2021).

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější:
a) v součtu bodů z obou testů
b) v testu z matematiky
c) v předmětových soutěžích
d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.

Projděte se po naší škole. Více videí je ke zhlédnutí na našem webu 

Martina Kubíková

ředitelka školy

Další články Gymnázium Dvůr Králové

Související články
Jak se dostat z královédvorského gymnázia na americkou univerzitu?
Únikovka pro zájemce o studium: online hra baví a motivuje
Den otevřených dveří na gymnáziu ve Dvoře Králové n. L.
Vaše komentáře

Přečteno 399x