Vyhledej
Novinky emailem
Královédvorsko > Vzdělávání > základní školy > ZŠ Strž

Učíme v souvislostech i na dálku

Redakce / 20.01.2021, Dvůr Králové nad Labem, zsstrz.kralovedvorsko.cz
Za současné situace neustále hledáme nové možnosti, jak i v distanční výuce co nejlépe motivovat žáky k učení. Výuka na dálku klade velké nároky na samostatnou práci žáka a souvisí s jeho ochotou se aktivně zapojit do nabízených činností.
Aby možnosti seberealizace žáků byly co nejpestřejší, snažíme se propojit jednotlivé předměty a učit děti v souvislostech. V praxi to znamená, že žák pozná díky mezipředmětovým vztahům lépe probíranou látku jako celek z různých úhlů pohledu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zlepšit spolupráci mezi učiteli jednotlivých předmětů a nabídnout žákům společné projekty. 

Jedním z aktuálně probíhajících témat je Austrálie, kterou s dětmi zkoumáme v 7. ročníku nejen z pohledu zeměpisného, ale také jako jednu z anglicky mluvících zemí, která má zajímavou historii a neobyčejné přírodní bohatství. Propojili jsme tak i v této době, kdy jsou školy dětem uzavřeny, hned několik předmětů. Vedle zajímavých zeměpisných informací doplněných názorným videem či prezentací se žáci dozvěděli více o historii Austrálie, původním obyvatelstvu, období kolonizace i o současném životě Australanů i v rámci hodin angličtiny. Společně jsme také hledali typické australské sporty nebo oblíbená jídla protinožců. Přírodopis se k probírané Austrálii připojil aktuálně probíraným a příhodným tématem, a to nebezpeční pavouci Austrálie. Žáci pracovali se článkem na internetu, který byl doplněn videem v anglickém jazyce. Jejich úkolem bylo si přečíst článek o jedovatém sklípkanci a na základě článku i videa popsat vzhled pavouka (a pavoukovců obecně), vyjádřit se k jeho stanovišti, jeho reakcím na podněty a chování, s důrazem na životní projevy v závislosti na počasí a podnebí. Všechny poznatky byly konfrontovány s u nás žijícím křižákem obecným a došlo i na porovnání s jedním z největších suchozemských bezobratlých živočichů - sklípkanem. Sklípkanec patří k nejnebezpečnějším pavoukům světa, ale ne zdaleka k nejznámějším. Více obávanou je australská černá vdova. I o té si žáci našli zajímavá fakta, ze kterých až mrazí. 
Na závěr hodiny byla žákům přes online kameru ukázána svlečka sklípkana. Pro některé to bylo přijatelnější než "live“ ukázka. Všichni si z hodiny odnášeli spoustu zajímavostí a rozhodně to byla alespoň trochu zážitková hodina. Shodli jsme se, že ti naši záchodoví pavouci nám vlastně vůbec nevadí. Věříme, že takto okořeněné online hodiny povzbudí žáky k aktivnímu přístupu k probíranému učivu a zároveň jim do života přinesou ucelenou představu o probíraných tématech a chuť objevovat svět, i když zatím jen v rámci školních předmětů.

učitelé 2. stupně
ZŠ Strž 

Další články ZŠ Strž

 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 306x