Vyhledej
Novinky emailem
Královédvorsko > Vzdělávání > střední školy

Textilní průmysl položil základy učňovským oborům ve Dvoře Králové, dnes se orientují na služby

Redakce / 27.02.2020, Aktualizováno , Dvůr Králové nad Labem, sposdk.kralovedvorsko.cz
V posledním díle seriálu rozhovorů, ve kterých přibližujeme historii, současnost a nejbližší budoucnost jednotlivých budov Střední školy informatiky a služeb (SŠIS), jsme se setkaly s Mgr. Ilonou Petráčovou, která je od roku 2004 zástupkyní ředitele, nyní na budově S zaměřené na obory služeb.

FOTOGALERIE - SŠIS budova S - služby

V současné době nabízíte učební a maturitní obory, které se zaměřují na krásu a zdraví člověka. Připomeňte nám však u vás ryze učňovskou dobu, kdy Dvoru Králové vládl textilní průmysl.

Ve Dvoře Králové se učňovské školství začalo postupně budovat díky národnímu podniku Tiba, který vznikl znárodněním soukromých podniků v 2. polovině 40. let a potřeboval kvalifikované zaměstnance. Na závodě Zálabí se učili textilní tiskaři a na Slovanech kovoobráběči. Na konci 50. let vznikly obory pro tkadleny a seřizovače. Dále se zde učili běliči, úpraváři, barvíři, strojní a filmoví tiskaři, rytci, tkalci a přadláci. Na konci 70. let bylo zřízeno Střední odborné učiliště bavlnářského průmyslu a přibyly obory Textilní chemik pro potiskování a úpravu textilií, Obráběč kovů, později i obor Výroba konfekce. Pro ubytování učňů byl vybudován a v roce 1988 otevřen druhý Domov mládeže v ulici Elišky Krásnohorské s kapacitou 180 lůžek.

Jak se projevila Sametová revoluce v nabídce učňovských oborů školy?

Stále se vše točilo kolem textilu: novými obory byla Švadlena a Dámská krejčová. V roce 1992 přecházel národní podnik Tiba na akciovou společnost. Se změnami v dalších místních firmách, jakými byly například Mileta a Strojtex, se některé obory přestaly vyučovat. Škola s učňovskými obory zůstala na Slovanech až do roku 1996.

Tuto dobu si již pamatujete osobně?

Ano, vybavuji si, jak jsme v roce 1994 sídlili na Slovanech a v tělocvičně i ve třídách byly sloupy. Jednalo se o pětipatrovou nevyhovující tovární budovu s přístavbou - tam se učitelé i žáci během přesunů dost naběhali, protože patra byla, jak už to u továren bývá, skutečně vysoká a prostory rozsáhlé. 

Kolik žáků jste měli tehdy v jednotlivých oborech?

Měli jsme naplněné 3 třídy oboru Prodavač, kteří se učili např. pro tehdejší Jednotu, Magnet a další soukromé obchodní subjekty. Krejčové a švadleny byly po 2 třídách. Zároveň dobíhaly textilní obory. Ze SOU obchodního jsme převzali další 2 třídy prodavačů. Kromě denního studia zde fungovala i nástavba Oděvnictví a Provoz obchodu. Ještě v roce 1997 jsme měli 145 absolventů - to bylo skutečně velké číslo. Počet ubytovaných dětí však klesal, a proto se  v roce 1996 tehdejší ředitel pan Šimek rozhodl přestavět původní budovu internátu na novou moderní školu. Pro ubytování sloužil od té doby pouze novější Domov mládeže. 

Co pro vás znamenala první vlna optimalizace, tedy slučování?

V roce 1998 jsme se sloučili se Střední obchodní školou podnikatelskou, která sídlila na Wolkerově nábřeží. Tím vznikla Střední odborná škola a střední odborné učiliště. Spolu se sloučením jsme postupně otevřeli nové obory - Hotelnictví a turismus, Kadeřník a Kosmetička. Poslední prodavači se u nás vyučili v roce 2007, všechny textilní a strojní obory zanikly.

Následovala tak éra služeb?

Ano, se zánikem textilního průmyslu ve městě se transformovala i škola. V roce 2008 přišla další vlna optimalizace a my jsme se spojili s původní “průmyslovkou”. V rámci vzniklé SŠIS se otevřel jako samostatný obor Cestovní ruch, který nahrazoval končící obor Prodavač. Obor Kosmetické služby se již otevíral jako 4letý maturitní obor. Možná se to vše zdá složité, ale logika je zřejmá: vždy se mění obor za obor, udržuje se daná kapacita školy. Například když jsme aktuálně zaváděli nový obor - Masér sportovní a rekondiční, tak jsme zároveň snížili kapacitu oboru Kosmetické služby. Proto přijímáme pouze 14 žáků do každého z nich. Tímto krokem se nám podařilo zvýšit úroveň studentů v obou oborech. Dnes zde máme žáky, kteří se o obor skutečně zajímají, a my jim dáváme prostor vyrůst. 

Obory se u vás mění dle potřeb trhu práce nebo poptávky žáků 9. ročníků základní školy?

Vychází se nejen z potřeb trhu práce, rozhodující je nakonec zájem žáků. Například na trhu práce nyní chybí hotelový personál, ale zájem ze strany žáků  o tento obor není. Naše nabídka samozřejmě závisí i na školské politice kraje. 

Změna nabídky oborů vede u vás k průběžné proměně učeben. Jaké největší investice tato část školy zažila?

V roce 1998 s útlumem oboru Krejčová a nárůstem zájmu o obor Kadeřník se z šicích dílen staly učebny pro odborný výcvik kadeřnic. Další odborné učebny pak vznikly pro obor Kosmetička, které nyní mají svoji provozovnu v přízemí. Nemalou investicí bylo vybudování učeben pro pedikúru a nehtovou modeláž, ale také velkých počítačových učeben, které zde jsou již od roku 2003 k využití pro všechny obory. Po roce 2008 se investovalo do multifunkční učebny s interaktivní tabulí a dataprojektorem, přínosem bylo i zateplení budov a výměna oken v letech 2010 - 2011. To vše jsme v této budově postupně zvládli a stále ji v případě potřeby inovujeme. 

Naší poslední chloubou jsou nově vzniklé učebny vizážistiky a také masáží. Nechybí zde infrasauna, vybavení pro wellness procedury. Připravujeme školní klub. Do budoucna plánujeme i venkovní učebnu přímo zde u řeky. 

Zmínila jste, že budova je přístupná pro veřejnost, která využívá nabídky vašich služeb. Každý zná vaši nabídku kadeřnic a kosmetiček, nabízíte něco nového?

Pro nový samostatný obor Masáže sportovní a rekondiční jsme vybudovali výše zmíněné pracoviště, kde se žáci mohou připravit a pracovat s klienty z řad veřejnosti. V učebně vizážistiky simulujeme prostředí skutečného salonu. Žáci se zde učí  nejen líčení, ale provádí i celkovou úpravu zevnějšku, včetně barevné typologie. Třešničkou na dortu je fotokoutek, kde si mohou své proměněné klienty nafotit. Žákyně se zde zároveň připravují na soutěže, ve kterých se jim velmi daří. 

Jakým způsobem tedy podporujete nadané žáky v těchto aktivitách?

Podporujeme každou aktivitu našich žáků. Například projekt “Vymaluj si svou školu” byl jejich nápad. Také “Putování 20. stoletím” bylo velmi úspěšné a byl zakončeno  jedinečnou přehlídkou historických účesů a líčení na reprezentačním plese naší školy. Jednou z oblíbených akcí je i každoroční VIP večírek v Lázních Bělohradě, kam jsou naše žákyně pravidelně zvány jako hostesky a pomocnice na úpravu účesů a make-up obsluhujícímu personálu. 

Další z možností prezentace činnosti nadaných žáků  je účast na celostátních a mezinárodních soutěžích v účesové tvorbě, make-upu a nail-artu. Talentované žákyně se tak po poctivé přípravě účastní například soutěží: MMT Jihlava, Brněnské zrcadlo, Kalibr cup Lanškroun nebo Harmonie Brno. Každá ze soutěží má vždy jiné nápadité téma. Je na soutěžících, jak ho uchopí, zpracují a dotvoří konečný styling. 

Kde mohou žáci tyto dovednosti během studia uplatnit? Spolupracujete s místními firmami? 

Máme skvěle nastavenou spolupráci se soukromými firmami, jakými jsou Lázně Velichovky či Lázně Bělohrad, kde našim žákyním oboru Wellness umožňují odborné praxe. Vizážistky a kadeřnice těší děti místních mateřských a základních škol např. malováním na obličej, tetováním a různými kadeřnickými technikami. Totéž praktikují i na každoročních akcích: Jičín - město pohádky a na Královéhradeckém jarmarku. Dále navštěvujeme klienty Domova sv. Josefa, kde kadeřnice a kosmetičky pravidelně pečují o jejich zevnějšek, nabízíme i tzv. proměny. Dlouholetá spolupráce funguje také s Ozdravovnou Les království, dětským domovem v Lánově a Barevnými domky v Hajnici. Zdejší děti kadeřnice nejen ostříhají, ale získávají komunikační a sociální kompetence. 

Máte ještě prostor na exkurze?

Součástí vzdělávacího plánu jsou exkurze, kde se seznamujeme s firmami, které jsou svým zaměřením blízké našim oborům. Zmínila bych např. vlásenkářství v Hradci Králové, lázeňské provozy, barbershopy, výrobnu kosmetických přípravků Detecha, atd. Nevynecháváme ani odborné veletrhy v Brně i Praze, zaujal nás  i obor Biomateriály a kosmetika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Mimo odborného vzdělání se snažíme pomocí exkurzí rozvíjet i sociální dovednosti a kulturní rozhled - Neviditelná výstava v Praze, Muzeum smyslů, návštěva divadel, různé přednášky, zahraniční a jazykové zájezdy.

Plánujete další změny oborů nebo jejich zaměření?

Naší loňskou novinkou je zmíněný maturitní obor Masér sportovní a rekondiční. V souvislosti s novými módními trendy však přemýšlíme u kadeřnického oboru o větším zaměření na pány. Rádi bychom žákům umožnili více se specializovat a najít, co je opravdu baví. Pánský stylista a holič se jeví jako dobrý nápad.

Projevují se i na vaší škole nějak nové metody výuky?

Daří se nám čerpat dotace z tzv. šablon nejen pro žáky, ale i pro pedagogy. Nyní realizujeme projekt zaměřený na spolupráci s odborníky z praxe. Dochází tak ke zkvalitnění výuky, kdy člověk z praxe ovlivňuje inovativní metody ve výuce, společně s učitelem plánují a realizují výuku, dochází k reflexi hodin, které se tak efektivně plánují dále. V rámci tohoto projektu se výuky zúčastnili profesionální vizážistky i maséři, záchranáři na první pomoc. Učitelé vyjeli na stáž do Finska a do popradské školy, odkud si přivezli mnoho cenných poznatků, které bychom rádi zařadili do běžné výuky. Pro studenty připravujeme v rámci šablon Klub komunikace v cizím jazyce, který podpoří další rozvoj komunikačních schopností. V letošním školním roce tu máme i stážistku z USA - Alannu Powers, která k nám přicestovala v rámci Fulbrightova programu a vyučuje zde s učiteli angličtiny. Tato sympatická rodilá mluvčí je pro nás cenným přínosem hned v několika směrech: vzdělává studenty i učitele a zapojuje se do života školy i celého města.

Co považujete na vaší škole za největší bonus?

Obrovskou výhodou je, že jsme vlastně jeden velký campus s rodinným zázemím. Máme tu vše na jednom místě - školu, odborný výcvik, domov mládeže i jídelnu. Všichni známe své žáky osobně a snažíme se jim v období dospívání pomoci. Těší nás jejich pozitivní proměna od prvního ročníku až do maturity. Žákům nabízíme konzultace i doučování. Na škole pracuje výchovná poradkyně a metodička prevence, která spolupracuje s psychologem školy a okresní metodičkou prevence. Na internátě mají díky úžasným vychovatelkám i vybavení dost zajímavé mimoškolní aktivity. Navíc právě naše budova je otevřena pro veřejnost, které poskytujeme v rámci praxe žáků služby kosmetické, kadeřnické i masáže. Základem budoucích profesí žáků je práce s klientem. Při praktických činnostech se snažíme aplikovat a převádět teorii do praxe. Komunikace s klientem viditelně posunuje každého žáka.

Děkuji za rozhovor

Kateřina Sekyrková

Další články SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Související články
Původně textilní průmyslovka se mění v moderní laboratoř: chemickou i počítačovou
O nový obor na bývalé Obchodní škole ve Dvoře Králové je velký zájem
Mění se názvy vybraných středních škol v kraji. Místo dvorské SŠIS bude SPŠ s SOŠ
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 2178x