Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > střední školy

Ředitelka Gymnázia ve Dvoře Králové hodnotí školní rok 2022/23

Redakce / 1.09.2023, Dvůr Králové nad Labem, gymnazium.kralovedvorsko.cz
Než začne nový školní rok a přivítáme 60 nových žáků, je třeba ještě zrekapitulovat ten minulý.

Statistiky - řeč čísel


V květnu odmaturovalo 52 žáků, 3 žáci konají zkoušku v opravném zářijovém termínu.

Do přijímacího řízení se k 1. březnu 2023 hlásilo 151 žáků (77 na čtyřleté a 74 na šestileté studium), přijato bylo 60 žáků. Kapacita oborů byla naplněna v 1. kole přijímacího řízení, jiná kola vyhlášena nebyla.

Tři žáci se po ročním přerušení výuky z důvodu zahraničního studia vracejí zpět na gymnázium. 
Naopak v nadcházejícím školním roce zase odjíždějí 4 žáci za studiem v zahraničí (USA, Kanada, Austrálie). 

V průběhu roku úspěšně absolvovalo celkem 20 žáků 4. ročníku zkoušky na certifikáty z cizích jazyků (AJ, FJ, NJ, RJ), aktuálně máme výsledky certifikátů žáků z 3. ročníku: z FRJ: uspěli dva žáci a z NJ též dva žáci; 

Dva naši čerství absolventi pokračují ve studiích na zahraničních univerzitách. 

Spolupráce žáků i škol


O školních aktivitách, akcích žáků a úspěších v soutěžích jsme průběžně informovali. Bylo jich více než 110 a to se na pár řádcích shrnout nedá, ale za zmínku stojí nárůst sportovních utkání organizovaných žáky: byla například obnovena tradice utkání se SPOŠ. 

Vznikla také tradice dobrovolnických aktivit v jednotlivých třídách, efektivně probíhala spolupráce školního parlamentu s vedením školy, stali jsme se fakultní školou Farmaceutické fakulty v HK a zavedli jsme spolupráci se SPŠ Trutnov v rámci odborných volitelných předmětů.

Rozvíjíme spolupráci se SPOŠ (viz článek o společné sportovní přípravě) a samozřejmě pokračujeme v jiných vzdělávacích projektech.

O prázdninách ve škole také probíhaly plánované stavební práce, které jsme již shrnuli v tomto článku.

Plány


Bohužel jsme neuspěli s žádostí v Erasmu+ (jsme v roli náhradníka), přesto ve školním roce proběhnou zájezdy do Anglie (září) a Francie (červen), žáky čeká výměnný pobyty s Německem. 
Podařilo se nám na základě jednání s naším generálním partnerem JUTOU, a. s., navýšit prospěchová stipendia v každém stupni o 100 Kč. Pro žáky to je velká motivace: z 270 žáků na škole čerpá stipendium 73 žáků.


Mgr. Martina Kubíková
ředitelka školy

Další články Gymnázium Dvůr Králové

Související články
Jedinečný úspěch gymnázia ve Dvoře Králové: dva letošní maturanti pokračují ve studiích na univerzitě ve Francii
Vedení kraje podporuje vznik sportovních tříd na gymnáziích, ve Dvoře Králové podpoří ředitelé žáky všech středních škol
Rekonstrukce vestibulu gymnázia se protáhne až do konce září
Vaše komentáře

Přečteno 929x