Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > základní školy > ZŠ Strž

Čarodějnický rej v žirečské malotřídce

Redakce / 6.05.2021, Žireč, zsstrz.kralovedvorsko.cz
My - učitelé - vítáme každou příležitost a možnost vrátit se zpět do lavic, a především mezi děti, jak se říká „face to face“. Výhodou naší malé jednotřídní školy v Žirči, podporované vedením ZŠ Strž, je menší počet žáků, ale také homogenita celé naší skupiny, a tím pádem se mohl vrátit i třetí ročník, který se běžně do velkých škol nevracel.

FOTOGALERIE - Zprávy ze Žirče

Období, které už více než rok prochází životy nás všech, je velmi složité a dlouhé. O to více náročné je to pro naše děti, které již prakticky více než rok nemají možnost pravidelně navštěvovat školy, různé kroužky atp. Distanční výuka prostřednictvím počítačů má jistě své výhody, nicméně není nad sociální kontakt s vrstevníky a možnost komunikovat s kantorem přímo ve třídě. 

U nás nebylo nutné zavádět rotační výuku a naše děti tudíž mají možnost, od znovuobnovení školní docházky, denně navštěvovat školu společně všechny najednou. 
V pondělí 12. dubna jsme se sešli v plném počtu a plni nadšení a elánu se vrhli nejen do výuky, ale také do aktivit se školní družinou. 
Od konce února pozorujeme vliv jarního počasí na vytypovaná místa v okolí naší školy. Část pozorování bylo, díky vzniklé situaci, prováděno individuálně, nyní však sledujeme změny opět všichni pohromadě. 

Při pěkném počasí byla na pořadu dne úprava záhonů u školy, tedy jejich „vyčištění“ od spadaného listí a vytrhání starých suchých částí rostlin. V rámci každodenních procházek děti s nadšením pozorují hnízdění čápů u domova sv. Josefa, podpořené sledováním nainstalované on-line kamery. 

Momentálně nejočekávanější akcí byl čarodějnický rej naplánovaný na pátek 30. dubna. Nešlo pouze o to přijít do školy v masce. Pro to, aby se žirečští čarodějníci mohli stát kouzelníky I. kategorie, čekala na ně od rána velká spousta úkolů, které pro ně připravily čarodějnice I. kategorie Olga z Hylmaru, Martina z Tomancu a Dagmar z Blažku. Den byl zahájen velkým čarodějnickým sněmem. Následovaly disciplíny v podobě hodu „rozžhaveným uhlíkem“ do kotle, namotávání „slizské žáby na rožeň“ a další. Čarodějnice I.kategorie jsou též povinny prokázat své znalosti a vědomosti z matematiky, českého jazyka a angličtiny. Díky krásnému počasí bylo pro plnění těchto úkolů, možné využít prostor parku u domova sv. Josefa. 

Vzhledem k tomu, že o Filipojakubské noci se pálí velké očistné ohně, ve kterých každý rok shoří ty nejstrašnější a nejzlobivější čarodějnice, bylo nutné vlastními silami jednu vyrobit. Tady u nás, v naší krásné malé škole, totiž žádné takové zlobivé čarodějnice nejsou. 

Den plný masek, her a soutěží si děti velmi užily a všichni jsme se hodně nasmáli. 

Na květen a červen máme pro děti, kromě spousty zajímavých aktivit ve družině, v případě pěkného slunečného počasí, v plánu vyučování na čerstvém vzduchu.

Martina Tomancová Eflerová
ZŠ Strž 

Další články ZŠ Strž

 
Vaše komentáře

Přečteno 786x