Vyhledej
Královédvorsko > Historie > osobnosti

Antonín Schulz - zakladatel městského archivu a muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Redakce / 7.02.2016, Dvůr Králové nad Labem
Když se člověk vydá ve Dvoře Králové nad Labem do Schulzových sadů nebo prochází kolem základní školy, která byla podle těchto sadů pojmenovaná, začne mu vrtat hlavou, kdo že to byl ten pan Schulz. Při troše štěstí ho při těch úvahách náhoda povede od náměstí T. G. Masaryka směrem ke kostelu, až se onen člověk zastaví před domem s adresou Palackého 109, na kterém je pamětní deska. A podle ní je už snadné si udělat základní představu. Kdo to tedy byl Antonín Schulz?

Můžeme se dočíst, že A. Schulz byl spisovatel a dramatik, zakladatel městského archivu, muzea a sadů. Ale pamětní deska je jedna věc a podrobný životopis je věc docela jiná.

Je docela zábavné zkoušet hledat informace o A. Schulzovi na internetu a nakonec zjistit, že jeho nejpodrobnější životopis je v němčině na stránkách Rakouské akademie věd.  Dozvíme se z něj, že tento spisovatel a právník narozený v Pelhřimově navštěvoval gymnázium v Jindřichově Hradci. Na univerzitě ve Vídni a později v Praze studoval práva a po studiích působil jako soudní úředník v Chotěboři, Jindřichově Hradci a nakonec ve Dvoře Králové nad Labem.

Městský archiv

Jméno Antonína Schulze je neodmyslitelně spjato především s dvorským archivem. Ten býval kdysi neuspořádaně uložen ve staré radnici. Je doložena hořce vtipná historka, kdy v 70. letech 19. století školník Lubomírský prodával listiny z archivu obchodníkům na balení zboží. Byl za to propuštěn a městský úřad nechal převézt archiv do Hankova domu na půdu. Dvě nejstarší městské knihy, tzv. pergamenovou a papírovou, pak radní uložili jako depozitum do archivu Národního muzea.

Teprve s příchodem A. Schulze se daly věci do pohybu.  Antonín Schulz s metodickou podporou spisovatele Zikmunda Wintera uspořádal archiv do 95 krabic. Zikmund Winter napsal v dobrozdání městské radě: „Úprava archivu je skvostná, vzorná. Co se tkne vnitřního uspořádání materiálu historického, tož podepsaný musí všecko schvalovati. Materiál v každé krabici seřazen jest podle let chronologicky. Jak krutou to dalo práci, to pochopí jen ten, kdo viděl chaos v jakém ležely listiny před uspořádáním archivu. Při každé krabici jest seznam listin v ní obsažených. Neváhám prohlásiti, že listinný archiv dvorský, jest dnes jedním z nejlépe a neskvěleji upravených městských archivů v Čechách“.  Schulz k archivu vypracoval také chronologický, jmenný a věcný rejstřík.

Objevitel, pečovatel a zakladatel

Význam soudního rady A. Schulze spočívá nemenší měrou v objevech a péči o staré portály, sloupy, domovní znamení a kamenné náhrobní památky. Byl to právě Schulz, kdo v roce 1911 objevil při kostelu sv. Jana Křtitele zbytky románské apsidy z konce 12. století, podle které se usuzuje na stáří zdejšího osídlení - jde o nejstarší hmotnou památku ve Dvoře Králové. Nechal zrekonstruovat budovu staré renesanční radnice, zasadil se o opravu Šindelářské věže, kostela sv. Kříže, Kohoutova dvora a dalších významných budov. Byl to on, kdo založil městské muzeum. A sady, které dodnes nesou jeho jméno. Mimochodem, všimli jste si, že na kameni pod svahem byla poměrně nedávno - totiž v létě roku 2014 - nainstalována nová pamětní deska s vyobrazením A. Schulze, která tam léta chyběla? Původní bronzová deska byla totiž odcizena, nejspíš sběrači kovu, a tak nová deska je pro jistotu vyrobena z kompozitního materiálu imitujícího bronz.

Spisovatel a dramatik

Antonín Schulz psal divadelní hry, romány a povídky, věnoval se ovšem i populárně naučným knihám o historii. Seznam děl, který tu najdete, vychází z životopisného hesla v encyklopedii na stránkách  Rakouské akademie věd. Při hledání informací o Antonínu Schulzovi jsem ale zjistil, že tento seznam není úplný, a tak jsem jej doplnil o některé další publikace, které se mi podařilo dohledat. Doufám, že vás potěší zdigitalizovaný Průvodce Dvorem nad Labem, do kterého v příloze můžete nahlédnout.

Pokud by se našel nějaký nadšený badatel, tak v literárním archivu Památníku národního písemnictví je pozůstalost A. Schulze, která obsahuje mimo jiné korespondenci s literárními osobnostmi, jakými byli A. Heyduk, A. Jirásek, K. V. Rais, F. L. Rieger, J. Štolba či Z. Winter.

Co dodat závěrem? Antonín Schulz, ačkoli se narodil 20. února 1852 v Pehlřimově a nebyl tedy místní rodák, byl muž činu a opravdový královédvorský patriot. Ve Dvoře Králové nad Labem zemřel 16. února v roce 1922. Na královédvorském hřbitově se můžete se zastavit u jeho náhrobku s nápisem: Antonín Schulz, rada vrchního zemského soudu, spisovatel, archivář, konzervátor, čestný měšťan královédvorský. 

Chronologický seznam děl A. Schulze:

Soudící a souzení (1892)

Na vážkách spravedlnosti (1895), povídky

Hřích (1897), divadelní hra

Dora (1898), divadelní hra

Turistickým Slavínem (1900), turistické čtení

Z dob růžového západu (1901), turistická vzpomínka na Julia Zeyera

Ve vleku svých vášní (1903)

Fedrfechtýř (1904), hra

Regina (1907), divadelní hra

Jich Milostí královen českých urození páni podkomoří a hofrychtéři (1910)

Filipina - den na Křivoklátě (1912), divadelní hra

Archivní prameny ku poznání života i strázně na širém Královédvorsku od smrti Husovy až do doby Koniášovy (1913), 2 díly

Kantor Čaroděj (1913), divadelní hra

Zánik (1914)

Staletá rukopisná jubilea (1918)

Ve sklepení kostelní věže královédvorské (1918) 

Kříšení (1919), román

Z proroctví královédvorských (1919)

O třech hvězdách: Vítězslav Hálek, Jan Neruda, Julius Zeyer, (1902)

Průvodce Dvorem Králové n. L. (1921)

Zelená štola a jiné kukské obrázky (1921)

Podvazkový řád a jiné královédvorské obrázky (1921)

Mikuláš Šebestián (1922), románek

Pro tu lásku nejčistší (1927), divadelní hra


Autor: Filip Pýcha

P.S.

Za doplňující informace, nejlépe opřené o důvěryhodné zdroje, budu velmi vděčný. Stejně tak budu vděčný za uvedení věcí na pravou míru v případě, že se tu snad objevily chybné údaje.

Foto převzato z: Historický průvodce Dvorem Králové n. L. (1921)


Zdroje:

http://soka-tu.mstu.cz/cinnosti/publikac/roc98/historie.htm - historie Státního okresního archivu Trutnov

http://www.mudk.cz/cs/mesto/o-meste/vyznamne-osobnosti-a-rodaci/antonin-schulz.html  - krátký životopis na webu města Dvůr Králové

http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_S/Schulz_Antonin_1852_1922.xml - životopus A. Schulze (v němčině)

https://www.trhknih.cz/autor/1wicglhiai - internetový antikvariát - seznam děl A. Schulze

http://www.podhart.unas.cz/osobnosti.html - Podharťský portál se zmínkou o panu Schulzovi

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000558595&local_base=skc - záznam v databázi Národní knihovny

http://www.mudk.cz/filemanager/files/170185-cs.pdf  - str. 3 - informace o umístění nové pamětní desky v parku Schulzovy sady

https://www.google.cz/search?q=pnp+Anton%C3%ADn+Schulz&gws_rd=cr,ssl&ei=7mg5VsiXIYmLsAGF56eICA 

http://www.prijmeni.cz/osobnost/40174/antonin_schulz - výskyt jména Antonín Schulz v ČR

Související články
Autor světoznámých nástěnných maleb v Schönbrunnu byl ze Dvora Králové - aneb J. B. W. Bergl známý a zapomenutý
Úplné prvopočátky lyžování ve Dvoře Králové n. L. a okolí
Otto Gutfreund - letos uplyne 90 roků od tragického úmrtí jednoho z nejslavnějších rodáků
V pátek 2. února si připomínáme úmrtí JUDr. Františka Pařeza - významné osobnosti Dvora Králové nad Labem. Zahynul v Osvětimi
Celých dlouhých 40 let trvalo, než byl muži akceptován ženský Sokol a 50 let, než byl ženám umožněn vstup do předsednictva Sokola!
Vaše komentáře

Přečteno 1186x
 
24.01.2024 - Odbor dopravně-správní se v Trutnově stěhuje do nových prostor: Horská 52, bývalá budova Texlenu, 4. patro.
05.01.2024 - V okolí Braunova Betléma na území Hřibojed proběhne v sobotu 6. ledna 2024 od 9 do 13 hodin honitba. Prosím počítejte s omezeným vstupem na toto území.
06.12.2023 - Důvodem mohutného výpadku dodávky elektřiny v úterý 5. prosince byla technická závada v rozvodně Neznášov (mezi Habřinou a Rožnovem na Jaroměřsku), konkrétně zkrat na podpěře. Výpadek byl hlášen od Nové Paky až po Jaroměř. Zdroj: ČEPS.

Volná pracovní místa

Všeobecná sestra (Domov důchodců)

Terénní pečovatel (Diakonice ČCE DKnL)

Aplikační technik (JUTA, a.s.)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
16.02.2024 - 17.03.2024
VÝSTAVA MODELŮ
27.02.2024 17:00 - 27.02.2024 19:00
Petra Klabouchová a Marco Mendess
27.02.2024 18:30 - 27.02.2024 20:00
Cestovatelská přednáška - Rakousko