Královédvorský chrámový sbor zazpíval premiéru skladby Domus mea

image.webp