Vyhledej
Královédvorsko > Doprava > aktuálně

Stavba úseku D11 z Trutnova k hranicím začne již letos

Redakce / 24.01.2023, Trutnovsko a Úpicko
Největší investiční soutěží ŘSD za posledních 10-15 let se stane úsek D11 na Trutnovsku. Jedná se o jednu z nejkomplikovanějších staveb kvůli tunelům a mostním konstrukcím.

Detailní popis náročnosti této stavby je zde

Na konci roku 2022 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby za 13 mld Kč. Během léta by měly být známy výsledky, kdo úsek Trutnov-státní hranice s Polskem postaví. 

Kvůli častým dotazům ohledně výstavby D11 k hranicím nejen z řad veřejnosti, ale také zástupců malých obcí, se sešli 24. ledna 2023 v Trutnově starostové dotčených obcí a zástupci ŘSD. 

Díky tomuto setkání víme, že 

  • V průběhu roku 2023 chce ŘSD získat všechna stavební povolení na hlavní trasu.
  • Samotná stavba by tak mohla být zahájena už na konci letošního roku. Harmonogram je plánován na 42 měsíců, dokončení se tedy předpokládá v roce 2027. 
  • Už v tuto chvíli probíhají přípravné práce, jako například kácení stromů, a na jaře se začne s archeologickým průzkumem.
  • Úsek k hranici je rozdělen na dvě části. První, který bude přímo napojen na polskou S3, bude dlouhý 3 km a jeho výstavba potrvá 18 měsíců. Dokončen by měl být v roce 2025. Druhý, vedoucí do Stříteže u Trutnova, by měl být hotov o 2 roky později.
  • Příští rok ŘSD začne se stavbou komunikace v Elektrárenské ulici v Trutnově, která společně s komunikací v Ječné ulici vytvoří obchvat centra Poříčí

ŘSD informovalo již v prosinci o zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby příhraničního úseku dálnice D11 směrem od Trutnova na státní hranice s Polskem. Jedná se o čtyřpruhovou dálnici s celkovou délkou 21,175 km.

Stav příprav

V 10/2020 byly zahájeny výkupy pozemků. K 11/2022 bylo podepsáno 87% kupních smluv (celkem je nutné vypořádat 171 listů vlastnictví). Všechny geometrické plány jsou vyhotoveny a zapsány do katastru nemovitostí. 

Jsou vypracovány znalecké posudky na zapsané GP, které stanoví cenu vykupovaných pozemků.  

Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo vypsáno v prosinci 2022. 

Bohužel výstavba úseků D11 od Jaroměře k Trutnovu je nebo byla odkládána z důvodu problémů s vykupováním pozemků. Příkladem je řešení výkupu pozemků s panem Holubcem, který je vlastní v Hajnici. 

Zdroj: ŘSD, město Trutnov


Související články
Pan Holubec odmítl řešení ŘSD ohledně jeho požadavků
Staví se nové obchvaty: 2. září začali v Nové Pace, 22. září se chystají v Jaroměři
Cesta do hor bez čekání: nové mosty na cestě do Pece jsou již v provozu
Detaily stavby D11 k hranicím: terén překonají mosty a tunely
Hejtman jako mediátor k jednáním s účastníkem řízení ve věci D11
Výstavbu D11 k hranicím komplikuje námitka poražené firmy
Související odkazy
Infoleták D11 Trutnov - hranice
 
Vaše komentáře

Přečteno 2282x
 
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.
04.04.2024 - Výluka traťové koleje je hlášena v úseku Jaroměř - Starkoč - Červený Kostelec ve dnech 12. dubna - 11. května 2024.
01.03.2024 - Kvůli zbořenému mostku je uzavřená silnice 3008 mezi obcemi Úhlejov a Třebihošt. Uzavírka bude z důvodu opravy trvat minimálně do 15. dubna 2024.

Volná pracovní místa

Kuchař/ka (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)

Fyzioeterapeut/ka (Domov důchodců)

Asistent pedagoga (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
5.04.2024 - 26.05.2024
výstava: DANCE ALL NIGHT
20.05.2024 18:30 - 20.05.2024 19:45
Muzikoterapie - léčba hudbou
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty