Vyhledej
Královédvorsko > Co se děje > přednášky a školení

Stěhování knihovny a využití prostor čp. 2 na náměstí TGM ve Dvoře Králové

Redakce / 12.01.2023, Dvůr Králové nad Labem
Již je to téměř 5 let, co město koupilo budovu bývalé České spořitelny na náměstí TGM za 13 milionu korun. V roce 2020 musely prostory sousední budovy čp.2 na náměstí TGM narychlo opustit všechny subjekty - městské informační centrum i MC Žirafa kvůli špatnému technickému stavu podlahy na půdě. Nyní město plánuje propojení těchto dvou domů a o využití zmíněných prostor s lidmi diskutovat na veřejném projednávání.

Stěhování bylo oficiálně městem prezentováno jako akce související se zamýšlenou rekonstrukcí střechy domu, kterou prý tehdy připravoval vlastník nemovitosti: město Dvůr Králové nad Labem. MC Žirafa tedy narychlo hledala náhradní prostory. Nakonec se přestěhovala do přízemí protější městské budovy na náměstí TGM a čp. 2 je víc než 2 roky opuštěná.
Budova České spořitelny je v majetku města zatím využívána jen částečně: přízemí má v pronájmu banka, 1. patro bylo do 13. března 2022 opuštěné, nyní se zde dočasně nachází pracoviště sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), ve druhém patře jsou bytové jednotky. V létě roku 2021 se v tyto secesní budově konaly komentované prohlídky. 

Nyní zve město po více než 2 letech veřejnost na první veřejné projednávání návrhu využití čp. 3 jako nové městské knihovny. Na této akci chce s občany budou diskutovat jak na téma přesunu knihovny do budovy bývalé městské spořitelny, tak o využití zmíněné budovy čp. 2, kde dříve sídlilo městské informační centrum a MC Žirafa. 

Akce se uskuteční 
ve čtvrtek 19. ledna 2023 od 17:00 hod. 
v zasedacím sále ve 2. patře budovy spořitelny (nám. T. G. Masaryka čp. 3). 

Na akci přislíbil účast místostarosta Jan Helbich a také architekt Jiří Krejčík. Jak je uvedeno na webu města, během diskuze budou mimo jiné sbírat podněty pro projektovou dokumentaci, kterou připraví tým architektů ze společnosti ARN studio, spol. s r. o., Hradec Králové.Stěhování městské knihovny


Stávající Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem sídlí od roku 1936 v budově bývalých kanceláří sousední Mayerovy továrny v Tylově ulici. Na revitalizaci samotné a rozlehlé Mayerovy továrny již známe vítězný návrh, který vznikl v rámci architektonické soutěže. Městská knihovna tam však svůj prostor nedostala. 
Největším hendikepem knihovny je v současné době neexistence bezbariérového přístupu a proto bylo primárním cílem přemístit knihovnu do vyhovující stavby. Dále jsou kapacity stávajících prostor už vyčerpané a neumožňují další rozvoj knihovny. Názor současné paní ředitelky si můžete poslechnout v tomto videu, které jsme natočili na loňském březnovém zastupitelstvu. 

Proč stěhování na náměstí 

Jako možnou vyhovující stavbou se ukázala být budova čp. 3 na náměstí T. G. Masaryka - budově České spořitelny. Tuto stavbu město Dvůr Králové nad Labem odkoupilo v roce 2018 s tím, že později vymyslí její náplň a využití. 
Přesunem knihovny do této budovy by se vyřešil bezbariérový přístup a celé užívání budovy, ale vzhledem k tomu, že do stávající budovy Městské knihovny Slavoj zavítá cca 40 tisíc návštěvníků ročně, pomohlo by to i k rozvoji návštěvnosti historického centra, respektive hlavního náměstí T. G. Masaryka. 
Na podzim roku 2021 se začalo s prověřováním, zda je přesunutí možné. Inspirací pro přípravy byly návštěvy zástupců vedení města Dvůr Králové nad Labem, odboru RISM a zástupců knihovny ve městech Písku a Kutné Hoře, kde se nabraly zkušenosti s provozem a fungováním, dále také s přípravou záměru, se zadáváním veřejných zakázek, financováním a návrhu vnitřních prostor. Během příprav záměru byl vznesen požadavek na požární bezpečnost stavby, která by mohla při realizaci stavby způsobit problémy kvůli nevyhovujícím požárním úsekům. 

Propojení dvou sousedních budov

Z tohoto důvodu se naskytla možnost propojení místností s budovou čp. 2. a v případném nově vzniklém prostoru by se navrhly místnosti, jenž by synergicky fungovaly s činností knihovny, např. centrum vzdělávání, Mateřské centrum Žirafa apod. Dále se diskutovala otázka možného statického zajištění v prostorech, kde budou uskladněny knihy. Takové prostory k tomu vhodné se nachází v podzemním podlaží budovy a při takovém řešení je otázka statické únosnosti konstrukce objektu poměrně jasná.

Koupě budovy České spořitelny

18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem (mimořádné) dne 8. března 2018 souhlasilo s odkoupením budovy a souvisejících stavebních parcel za kupní cenu ve výši 13.000.000 Kč. Cena je tvořena cenou pozemků ve výši 266.000 Kč a cenou stavby - budovy ve výši 12.734.000 Kč. Dle znaleckého posudku o ceně obvyklé číslo 256/2017 je cena nemovitostí ve výši 15.700.000 Kč.


Kateřina Sekyrková
Zdroj: město Dvůr Králové 

Související články
Česká spořitelna ve Dvoře Králové se přesune na jaře do přízemí, o budovu má zájem město
Mimořádné zastupitelstvo má schválit odkup budovy České spořitelny v centru města Dvůr Králové za 13. mil. Kč
Městská knihovna se bude stěhovat do budovy Městské spořitelny. Co na to říká ředitelka knihovny a místostarosta?
Vaše komentáře
Groh Tomáš, 13.01.2023 11:29, Reagovat
Navrhuji místo knihovny nastěhovat paní Pelíškovou a její kočičky..

Přečteno 967x
 
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí